всякакъв

всякакъв
обобщ.мест. - разнороден, разнообразен, всевъзможен, различен, разновиден, разносъставен, нееднакъв, многообразен, най-различен, какъв да е, безразлично какъв, какъв ли не, някакъв
обобщ.мест. - кой да е, всеки

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • всевъзможен — прил. всякакъв, различен, разнообразен, разнороден, най различен, разновиден, разнокачествен, друг, всякакъв друг, инакъв …   Български синонимен речник

  • всеки — обобщ.мест. всеки един, дядо и баба обобщ.мест. кой да е, какъв да е, всякакъв …   Български синонимен речник

  • всякак — нар. всячески, във всяко отношение, от всяка гледна точка, от всяка страна, както завърна, по всякакъв начин, с всички средства, с всички сили, по всевъзможен начин …   Български синонимен речник

  • всячески — нар. всякак, във всяко отношение, от всяка гледна точка, от всяка страна, както завърна, по всякакъв начин, с всички средства, с всички сили, по всевъзможен начин …   Български синонимен речник

  • инакъв — пок.мест. друг, не такъв, онакъв, различен, нееднакъв, от друг вид, отделен, всякакъв друг, разнороден, разновиден пок.мест. различаващ се, по друг …   Български синонимен речник

  • какъв да е — словосъч. всякакъв, най различен, разнороден, разнообразен, различен, някакъв, какъв годе, добър лош, безразлично какъв, какъв ли не словосъч. кой да е, всеки …   Български синонимен речник

  • какъв ли не — словосъч. различен, всякакъв, всевъзможен, разнообразен …   Български синонимен речник

  • кой да е — словосъч. който и да е, някой, всеки, безразлично кой, всеки един словосъч. какъв да е, всякакъв …   Български синонимен речник

  • нетъждествен — прил. несходен, нееднакъв, различен, разнообразен, всякакъв, всевъзможен …   Български синонимен речник

  • различен — прил. нееднакъв, разен, друг, несходен, характерен, особен, неравен, специален, специфичен, типичен, отделен, независим, разграничен, диференциран, по друг, съвсем друг, инакъв, бамбашка, не такъв, не този, своеобразен, странен, разнообразен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”